Štítky

čtvrtek 18. června 2020

Po noci probdělé

Svedený z cesty,
omámen tebou,
duše zlomena silou hříchu.
Teď rána pomalé
vteřiny zebou,
ohnutá ramena, konec smíchu...

Jsem jeden z mnoha,
jen jeden z řady,
nicotný záchvěv pouhý.
Nevnímán, použit, odložen, zničen...
Chvilkový objekt touhy.
V temnotách nicoty
den co den, noc co noc,
škvařím se ve vlastním citu.
Vidím tě v dáli dní,
ty mne však přehlížíš.
Z mdlob volám do prázdna: "Jsi tu?!"

Lapený do sítí
slov, lží a slibů,
čekám. Kdy spatřím tě zas?
Slunce již nesvítí,
vnímám svou chybu.
Jak rád bych vrátil čas!
Snad zvlád bych nestát se
pouhým tvým nástrojem,
kolečkem v soukolí,
zábleskem vášně...
Myslíš, že je mi fajn?
Že mě to nebolí?
Bolí. Bolí fakt strašně!


středa 20. června 2018

Řeka

Srdce mi ukradli říční piráti.
Ach lásko, těžko ti
budu vyprávět...
Včerejší noc - jiný svět.
A teď ráno kocovina
a má obrovská vina:

„Mrznu...
Bílý krystalku, stanu se tebou.
Ach, nohy zebou.
A srdce v chladu,
plné hladu
trpí zimou.
Naději mou
odvál vítr severní.
Nikdy se nevrátí.
Zima mě uchvátí.
V led se proměním,
uvnitř navždy zkamením.“

Padám do trhliny
v zemi. Viný!
Ďábla sliny
vlhčí stěny.
Tiché steny...

Hlas tě nyní opouští.
Zavři oči před spouští,
jež tě dole čeká.
Krve plná řeka!
Do jezera zapomnění
mrtvé řeka unáší.
Na bahno se těla mění,
kosti k břehům vynáší

„Sbohem světě!“

Hříšní bděte!
I na vás čeká
Ta trhlina
Ta řeka...


pondělí 18. června 2018

Svíce

Konečně tak něžná,
milá, klidná, tichá...
Škoda jen toho,
že uprostřed břicha
máš nůž.
Vracíš se do nebe.
Ale co už?
Teď mám tě pro sebe!
Mám tě tak rád!
Ach, rána chlad
rychle se blíží.
Však do té doby,
můžem si hrát
úplně bez obtíží!

Sfoukávám svíci,
vychutnám noc zaslouženou.
První a poslední
s překrásnou zhaslou ženou.


pátek 2. března 2018

Poznání

Zrazuješ polibkem,
zrazuješ láskou.
Po nocích vášně
uléháš s maskou
věrného. S ní
třicet dní za to ti stálo,
abys teď, zatímco tvá
o princi sní,
cítil, jak málo
zůstane, až ráno sní
poslední sousto citu,
jež na zlatém podnose jí dáš?
Pro koho vlastně jsi tu?
V temntotě jablko poznání jídáš.
Nejsi princ z jejích snů,
jsi její Jidáš.
čtvrtek 22. února 2018

Odlétáš

Odevzdávám tě životu,
Lásko.
Odlétáš s prvními ranními paprsky Slunce.
Snad tě nespálí,
křehký chomáčku citu...
Možná jednou
někdy,
někde,
opět
nasaji vůni tvé krásy a pochopím,
že s tebou odletělo mnohem víc,
než těch několik zdánlivě prchavých
a přesto ve své prchavosti věčných
dní a nocí,
úsměvů a slz,
otázek bez odpovědí
a odpovědí bez otázek.

Tam na tom místě,
kde tě znovu ucítím,
budu do roztrhání těla kopat.
Hloubš a hloubš,
prorážet vrstvy zapomění,
zbytečně zlých slov,
výčitek a bolestí,
abych ještě jednou,
alespoň při posledním úderu srdce,
mohl obdivovat drahokam
tvé věrné lásky.
Můj poslední výdech ponese:
„Omlouvám se, miláčku...“


úterý 23. ledna 2018

MlhoVina

Zvolna se rozpadám
jako mlhovina
a je to jen má vina,
že se propadám.
Mám více dam.
Na střídačku s nimi
usínám,
s každou z nich vždy sním i
vzpomínám, musim nám
dál lhát,
lásku hrát.
Kdy skutečné je
"Mám tě rád"?!


pátek 19. ledna 2018

MiLeNkA

Oči abys viděl,
ústa abys mluvil,
uši abys slyšel.
Z matky když jsi vyšel,
býval jsi tak čistý.
Jsi si fakt jistý,
že (tvůj) život smysl má?
Říkáš mi: "Jsi má,
navždy budem spolu!"
Však v mém srdcebolu
řeč - lež laciná.
Proč musím být ta,
co prosit začíná?!

Máš přeci
oči abys prohlédl,
ústa abys promluvil,
uši abys vyslyšel
a srdce abys miloval,
tak je použij!
Natahuji ruce,
abys ke mně šel.
Konečně už žij!


středa 10. ledna 2018

REVOLucce

Nová a nová
ohniska "nákazy",
přes všechna pravidla,
přes všechny zákazy.
Potomci svobody
rodí se dál.
„Ať padnou okovy!“
„Ať zhyne král!“
Dnes jsou nás tisíce,
bude nás víc
a ten váš starý řád
svrhnem jak nic!
Z klecí již brzy my
konečně uniknem.
„Svobodu nebo smrt!“
z barikád vykřiknem.


pátek 5. ledna 2018

Tři

Ty, Já
          a Ona...
(Ne)svatá trojice
Různé časy - stejná ložnice
Vášen a touha,
rozplizlý cit,
víra, že toto smí
navěky být.
Věrnost srdce,
nevěra těla,
chtíč - levná kurva,
co problémy dělá.
V těžišti trojcípu
láska krvácí.
Milovat více žen
tězko se vyplácí...


neděle 17. prosince 2017

Smrt starcova

Ach Lásko, Lásko nestálá,
ach srdce - věčný poutníku!
Zaplaneš a rozplyneš se
jak dým z mého doutníku.
Doutník jen a dobré pití -
v temné noci společníci.
Teplo krbu, obrazy žen,
kterým "Lásko!" směl jsem říci.

Kolik jsem jich miloval,
kolik něžné krásy zažil?
Teď sám sedím v noci temné,
smrt a víno proudí do žil.
Chladnu, chřadnu, umírám,
co z těch lásek zbylo?
Život můj však za to stál.
Žena - boží dílo!


pondělí 27. listopadu 2017

Krev

Nech tu krev téct... 
Jak sladce chutná! 
Nech kapky padat 
Nebuď už smutná! 
V posledním tanci 
V posledním objetí 
Nejsou již zrádci 
Nejsou již oběti 
V pramínku rudém 
Smutek tvůj odteče 
Ten pocit bolesti 
za chvilku uteče 
Jsem doktor Smrt 
buď prosím svolná 
podej mi ruku 
A budeš volná!

pátek 27. října 2017

O(d)puštění

Na světě milion krás,
já vybral si tebe.
Z kolika hvězd skládá se nebe -
však pro mne tys jedinou.
"A budem MY zas?",
tmy zítřků se ptám.
A každou vteřinou
je těžší to snést.
Navždy již sám?!
Ten pocit,
že jeden z nás procit
a za ruku vést
nechce se dál.
Ach, vše bych dal,
kdyby má vina
dala se smést...


středa 27. září 2017

Medvídek

V louži vody vložen,
nasáklý, vším kalem
kolem soužen,
hebký medvídek.
Býval v pokojíčku malém
svědkem lásky nabídek.
Nyní topen, dušen
rukou ne-již-holčičky.
Význam v tom všem tušen...
Sbohem, maličký!


neděle 17. září 2017

Kocour

I ten kocour zdrhá, bojí
se když pod obojí
přijímám
tělo své i krev svou
Již to není o nás dvou...
Pryč je láska, pryč je chtíč
Řeklas: Klidně plakej, křič!
Slavík lásku jinde zpívá
Kocour zdrh, jen Bůh se dívá.

sobota 16. září 2017

Házejte kamenem

Měsíc oknem tiše hledí
na rytíře, jenž své hledí
zvedá, helmu odkládá.
I brnění na zem padá,
k panně on se pokládá.
Když tu náhle výkřik! Zrada!

Panna dýku do záda vráží.
Povolejte někdo stráží!
Vrahem panna jest!
Podle bodla dívka čistá,
postih bude nést!
Její ruka byla jistá,
zaslouží si trest!

Trestat pannu snadné zdá se
vždyť rytíř pán její byl.
Zeptá se jí někdo, zda se
nabažila dětství chvil?
Krev panny dnes rytíř prolít
tvrdě, krutě, chladně chtěl.
Předběhla ho - v hlavě obraz
rodičů svých mrtvých těl.

Na hranici hořet bude
vražedkyně nestoudná!
Však pan soudce, který soudil
Rajských bran se nedobude.
Nejhlubších všech pekel dna
dosáhne ta duše černá,
špatně soudit zvolila!
Pannu, která Bohu věrná,
zlosyna krev prolila...


pondělí 7. srpna 2017

Přetlak

Úí úí úí
iuiuiuiu iuiuiuiu
Řítí se ulicí
auta uhýbají
chodci uskakují a zírají
A oni letí
Jako vítr, magistrálou vpřed
Hlavně to stihnout!
iuiuiuiu iuiuiuiu
Život, smrt, Život, smrt
Život!

Sedím opřený o zeď domu
Tak nějak nikde
Tak trochu všude
Ale hlavně v tratolišti krve
Neschopen pohybu
Lidé se sbíhají
“Ach bože! To je strašné!”
Křičí, pláčou, fotí
Chladnu
Třesu se
Honem, pospěšte!
Nedá se to vydržet!
Musím!
Je to můj osud.
“Buď tvrdej chlap”, říkal vždycky táta...
iuiuiuiu iuiuiuiu
Život, smrt, Život, smrt
Smrt!

Už jsou tu, vyskakují z aut
“Rozejděte se! Ustupte!”
Drží mě pevně
Jsem tažen do jednoho z aut
Bílé auto pro mě
Černé pro NI
Zasloužila si to
Děvka!


úterý 1. srpna 2017

Svítání

Slunce vychází
stíny mizí
držíš ji v náruči
tu, kdysi cizí
Noci tma ta tam je
ach očí jejích zář
kráčíš teď do ráje
sledujíc její tvář
Hladíš ji po vlasech
v nichž skryto zlato
po mnoha zápasech
stálo to za to!

čtvrtek 8. června 2017

Vlas

Tvůj vlas - to jediné, co zbylo
Stín krásných chvil - kolik jich bylo?
Tvůj hlas, tvůj přenádherný smích,
tvá vůně, náš slastný lásky hřích.
Sny nocí bez sebe, stisk nocí spolu!
Co z toho zbylo? Krom srdce bolu
a fotek na stěně, snad jen ten vlas
a věčná naděje, že BUDEM zas.

čtvrtek 20. dubna 2017

VýkřikCo je za okrajem žití?
Zbývá jeden jediný krok
Spadneš do propasti či se vzneseš k nebesům?
A co je to jemné svědění kolem páteře?
Znamení života
či dotyk smrti?

Víru ztracenou
Více nehledám
Duši bezcennou
Peklu odevzdám
Sám, samotný
V smrti nehmotný

Výkřik tvé matky ti dal život.
Jsi jen výkřik!
Neartikulovaná bolest vykřičená do prázdna
Letíš prostorem
Slábneš
A jednou zmizíš v nesmírnu
A když budeš mít jó velké štěstí,
bude se o tobě hovořit:
"Slyšeli jste to?"
    "Co?"
"Ale nic, to byl asi jen poryv větru..."pátek 3. března 2017

Proč?

Žiješ jen (s) jednou!
Občas ti v těle něco vyroste
a občas v srdci něco zemře
Jinak máš většinou hlad.

Desítky let se snažíš utopit otázku "proč?"
Porodní bolesti se zvolna mění v agonii umírání
a až při posledním nádechu
si uvědomíš, že všechno je vlastně jedno,
a že bys teda konečně moh začít žít.

Vzplaneš horoucí láskou k životu!

Pak tě rozpráší na posypové loučce
a jdou se opít.