Štítky

pondělí 11. listopadu 2013

Ruce

Noří se do hlubin,
pronikají do samotné podstaty naší civilizace
Dotýkají se toho, co po nás zbude,
všeho, co vytvoříme, čím jsme.
Vlastní vše, co my -
vše už je nyní vlastně jejich.
Jim patří veškeré hmotné statky.
Dvě, čtyři, milion rukou bez domovů
- tyto ruce přebírají celý náš svět!
Obracejí ho naruby
nebo ho narovnávají?

středa 6. listopadu 2013

113

Stotřináct věrných vojáků tam hrdě v řadě stojí.
Stotřináct kusů žuly právem oblasti je chloubou.
Stotřinácti vůlí oddaných sám čas se vskutku bojí.
a kolem nich jen tiše, pomalu a bázlivě dál běží.
Stotřináct mužů statečných klid, ticho a mír střeží
Stotřináct těl těch udatných čeká a nejde s dobou.
Stotřináct vládců nadpozemských připravených k boji.

Z míst hluku, bouře hlavní třídy oni přenesou tě
do ticha, klidu stromů zelených a starých domů
Na ramena jim klidně nasedni, neboj se té poutě
oni bezpečně povedou tě, oddej se jim, dojdeš domů!
Jsou předělem, prudkým zlomem  v prostoru i čase
Na jedné straně barikády z jejich těl je země shonu
avšak na druhé je stará Praha ve své starobylé kráse!