Štítky

středa 15. října 2014

Trh(a/á)n

Rozerván
Otřesen
Kde je Bůh?
Pevná zem?
Ztracený
Zmaten
Bezcenný..
Sám sobě katem.

Zapadlý v závěji,
zataven v plastu,
nemaje naději,
utopen v chlastu.

úterý 14. října 2014

Schody

Kéž jsou všechny bytosti šťastné!
v tom dřevěném domku pod schody
Zde v poesii ticha je vše krásné
Svatých trojice je strážcem pohody.
Večer v noc se mění, je čas domů jíti
Po schodech stoupat vzhůru k výšinám
A s každým krokem slavit sílu žití
Čas dnešní noci patří pouze nám!