Štítky

pondělí 29. září 2014

Stůjte!

Stůjte, domy panelové!
Požíráte zahrady
plné boží záhady!
Požíráte sad,
kam chodil jsem si hrát!
Požíráte minulost.
Kdy budete mít už dost?
Kolik zbývá luk a lesů,
čekajících až adresu
lukrativní dostanou?
Kampak vaše říše stresu
chapadla až dosáhnou?
Zatím ještě je kam utéct
kam se schovat, kde mít klid.
Nemuset se v městě upéct,
kůru stromů políbit,
běhat, skákat. žít a snít!
Avšak jednou, až vy, domy
poslední strom zhltnete,
nebude již jediného
veselého dítěte...

čtvrtek 11. září 2014

Nebe

Krásný den, modré nebe
Postrádám lásku, postrádám tebe
Stromy odkvétají, byť stále Slunce září
A já sním o úsměvu na tvé krásné tváři
Ač teplo vcelku je, mne v kostech zebe
Miluješ mne stále tak moc, jak já tebe?